Prezidento A.Smetonos dvaras

Plačiau apie šio objekto fasadą puošiančius išskirtinius langus skaitykite:

https://sa.lt/pirmojo-salies-prezidento-dvaras-atgaivintos-istorijos-fragmentai/2/