Nestandartinis lauko durų išpildymas

Lauko durys gali būti nestandartinės su šoniniu švieslangiu, dvivėrės, su viršlangiu, su dviem švieslangiais ar sudalintu viršlangiu, bei tiek su viršlangiu tiek ir su šoniniu švieslangiu.